Grip op betekenis van gedeelde informatie

Bedrijven en overheidsorganisaties bewaren, bewerken en ontsluiten hun (al dan niet elektronische) informatie al lang niet meer binnen de grenzen van één bedrijfsproces of informatiesysteem. Toch zijn maar weinig processen en systemen goed voorbereid op het onderling delen en combineren van informatie. Dankzij standaarden is de technologie voor koppelen van systemen weliswaar steeds minder een probleem, maar met de inhoud, de betekenis en de bedoeling van uitgewisselde informatie ligt dat anders.

Essence biedt een praktische aanpak waarmee organisaties, samen of alleen, met behulp van modellen grip krijgen op de betekenis en bedoeling van gezamenlijke bedrijfsinformatie: de taal van bedrijfsprocessen.

[Voor het downloaden van hieronder genoemde documenten wordt u steeds doorverwezen naar ResearchGate. Mocht u geen gebruiker van ResearchGate willen zijn, kunt u de documenten ook aanvragen bij het in de colofon genoemde contact.]


Het vraagstuk

Op vier terreinen zien we de noodzaak voor helderheid over de betekenis van informatie:

  1. Bij het delen van informatie tussen partijen en processen. Als partijen of processen elkaars gegevens gaan gebruiken, moeten zij het voldoende eens zijn over wat met die informatie wordt bedoeld.
  2. In het analyseren van processen en gegevens bij het ontwikkelen van processen en informatiesystemen. Verschillende groepen mensen gebruiken een proces of systeem en geven hun eigen betekenis aan de informatie die erin omgaat.
  3. Bij het combineren van gegevens uit verschillende bronnen, zoals in business intelligence en data warehousing. We willen geen appels voor peren houden.
  4. Bij het migreren van oude naar nieuwe processen en systemen. Als gegevens van een oud proces of systeem naar een nieuw worden overgeheveld, moet duidelijk zijn wat de oude data betekent, zodat deze goed in het nieuwe systeem terecht komt.


Wilt u meer lezen over deze vraagstukken, dan raden wij u de onderstaande artikelen aan:

 

De oplossing

De kern van Essence is een ontwerp- en analysemethode voor betekenis en samenhang van begrippen. Wat Essence anders maakt, is dat van die begrippen steeds hun context integraal wordt meegenomen. Dat is nodig omdat informatie al haar betekenis en bedoeling aan context ontleent.

Die context kan een bedrijfsproces zijn, een situatie, een wet, een product, een gebeurtenis, maar bijvoorbeeld ook een legacysysteem. Zo maakt een Essence-model duidelijk waar die begrippen vandaan komen, wat ze onderscheidt, welke gegevens bij elkaar passen en of deze kunnen worden hergebruikt.

Essence kent naast een modelleertaal ook werkwijzen, een training en andere ondersteuning, zoals Visio-stencils en tooling.


Aan de slag!

De beste start is de gebruikershandleiding voor Essence. Deze geeft een introductie op de modellen, technieken en werkwijzen.

Voor het praktisch kunnen toepassen van Essence is het raadzaam een training te volgen. Hiervoor is de workshop Essence Essentials beschikbaar. In één dag behandelt deze:

  • het probleemgebied: semantische interoperabiliteit
  • de denkwijze en filosofie van Essence
  • opzet, geschiedenis en verhouding met andere benaderingen
  • de Essence-modelleertaal
  • praktijktips bij het modelleren met Essence
  • toepassing van Essence-modellen

Voor meer informatie over de workshop kunt u terecht bij het in het colofon genoemde contact.


Praktijkvoorbeelden

Essence is toegepast in tal van praktijksituaties. Via de onderstaande links vindt u gedetailleerde beschrijvingen van een aantal van die toepassingen. In deze documenten wordt nog de eerste versie van de modelleertaal gebruikt. Alle modellen blijven echter ook geldig in de nieuwe, tweede versie van de modelleertaal.


Tooling

Een Visio-stencil helpt om Essence-modellen te kunnen tekenen. Het is op aanvraag beschikbaar (zie contact in colofon). Verder heeft IBM een implementatie van Essence in Rational System Architect ontwikkeld. Meer informatie hierover vindt u op de Essence developerWorks community.


Meer detail weten?

De fundamenten en details van de Essence-taal en -werkwijze zijn in de onderstaande rapporten beschreven.